Dashboard

archive.php

Niet raden, maar weten

Stichting de Pyramide publicieert artikelen in het kader van (Esotherische) kennis en zelfontiwkkeling. Door studie en het verbinden van kennis met je dagelijkse leven, kun jij je als persoon innerlijk ontwikkelen

blog

Introductie

Wat is Esotherie? Om dat helder te krijgen vertellen we tijdens deze introductie het doel van esotherie en waar esotherie naartoe leidt. En we behandelen een aantal esotherische wetten die je nog meer duidelijkheid zullen geven over wat esotherie nu eigenlijk is.

blog

Esotherie

Het thema esotherie behandelt de definitie van esotherie en de definitie van evolutie. De bijbehorende universele werking wordt gekoppeld aan het streven van ieder mens naar veiligheid en geborgenheid. Hierbij wordt ook ingegaan op de negatieve karaktertrekken van mensen en de noodzakelijke strijd die hier uit voortkomt.

blog

Eiso

Het thema Eiso behandelt de bewustwording van de gevolgen van ons dagelijks handelen. Hierbij wordt nader ingegaan op de vragen wat doe je hier eigenlijk op de aarde en wat heb je hier op aarde te zoeken. Deze bewustwording verkrijg je door naar binnen in jezelf te schouwen. Verder wordt de relatie tussen eiso en...

blog

Ontwikkeling

Bij dit thema wordt gekeken naar de uitwerking van de materialistische wereld op het individuele bestaan. De universele wetten van de esotherische weg worden nader toegelicht. Vanuit de paradox van weten en begrijpen wordt gewezen op het dragen dan wel nemen van verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling.

blog

Discipline

Aangezien discipline geen wetmatigheid is wordt bij dit thema ingegaan op het verkrijgen van controle over je denken en handelen. De noodzaak van ervaren en leren wordt in verband gebracht met meditatie. Dit lijdt tot inzicht van hoe om te gaan met je principes versus het flexibel in het leven staan, waarbij het handelen vanuit...

blog

Het Zelf

Door het schouwen in jezelf ga je een confrontatie aan met jezelf. Door het werkelijk zien maak je een bewuste keus om je te verbinden met het leven en de natuur en kom je dichter bij jezelf. Het nemen/dragen van verantwoordelijkheid is onontkoombaar.

blog

Geestelijke wereld

Vanuit het besef dat de geestelijke wereld als bron dienstbaar is, wordt het mogelijk om je hiermee te verbinden. Deze verbinding is behulpzaam bij het ontwikkelen en bij het stellen van grenzen. De diepte van dit mededogen leidt tot inzage in het godsbesef.