Dashboard

Enowa organiseert (in samenwerking met Stichting de Pyramide) cursussen op het gebied van Esotherie, de gehele, alomvattende Kennis van het heelal en de mens in het bijzonder. Esotherie betekent, naast kennis opdoen, ook werken aan jezelf, aan je eigen ontwikkeling. Je leert naar jezelf te kijken en je gevoel serieus te nemen. Je krijgt in de lessen informatie en begeleiding en het is de bedoeling dat je dit gaat toepassen in je dagelijks leven waardoor je inzichten kan gaan krijgen in jezelf, je gaat ervaring opdoen. Hierdoor krijg je echte kennis, onvervreemdbare Kennis over jezelf, over wie je werkelijk bent. Ook het ontdekken van de zin van jouw leven hoort daarbij.

Direct starten!

Informatie over de online lessen

Kennismaken met Esotherie bestaat uit 7 thema's die je na inschrijving kunt volgen.

Korte kennismaking met Esotherie, het anders denken. Bij het thema Introductie wordt stilgestaan bij wat Esotherie nu eigenlijk is aan de hand van enkele esotherische wetten. Ook kijken we naar een praktische vorm van de esotherie: de astrologie

Het thema esotherie behandelt de definitie van esotherie en de definitie van evolutie. De bijbehorende universele werking wordt gekoppeld aan het streven van ieder mens naar veiligheid en geborgenheid. Hierbij wordt ook ingegaan op de negatieve karaktertrekken (NKT's) van mensen en de noodzakelijke strijd die hier uit voortkomt. De alomvattende kennis van het heelal en het leven, micro/macro kosmos (wet: zo boven, zo beneden)

Het thema eiso behandelt de bewustwording van de gevolgen van ons dagelijks handelen. Hierbij wordt nader ingegaan op de vragen wat doe je hier eigenlijk op de aarde en wat heb je hier op aarde te zoeken. Deze bewustwording verkrijg je door naar binnen in jezelf te schouwen. Verder wordt de relatie tussen eiso en esotherie nader verkend, reïncarnatie, goed en kwaad (dualisme). De 2 pilaren van ontwikkeling. Het gesprek met jezelf. Jezelf kritisch bekijken.

Bij dit thema wordt gekeken naar de uitwerking van de materialistische wereld op het individuele bestaan en de leegte ervan. De universele wetten van de esotherische weg worden nader toegelicht, waaronder egoïsme en karma. Vanuit de paradox van weten en begrijpen wordt gewezen op het dragen dan wel nemen van verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Je kan verder gaan met je ontwikkeling.

Aangezien discipline niet voor iedereen vanzelfsprekend is wordt bij dit thema ingegaan op het verkrijgen van grip op je denken en handelen o.a. ivm demonen. De noodzaak van ervaren en leren wordt in verband gebracht met meditatie. Dit lijdt tot inzicht van hoe om te gaan met je principes versus het flexibel in het leven staan, waarbij het handelen vanuit moreel besef de leidraad is. Discipline, beheersen, meditatie. Hoe ga jij met de realiteit van alle dag om vanuit jouw normen en waarden. Hoe kan je in de realiteit staan.

Door het schouwen in jezelf of het kijken in “spiegels” ga je een confrontatie aan met jezelf, met je maskers. Door het werkelijk zien maak je een bewuste keus om je te verbinden met het leven en de natuur en kom je dichter bij jezelf. Het nemen/dragen van verantwoordelijkheid is onontkoombaar. Overgave en vertrouwen spelen hierbij een grote rol. Verantwoordelijkheid. Je nieuwe levensstijl gaan hanteren. Accepteren dat anderen anders leven en denken.

Vanuit het besef dat de geestelijke wereld als bron dienstbaar is, wordt het mogelijk om je hiermee te verbinden. Geesten en Engelen zijn behulpzaam bij het ontwikkelen. De diepte van dit mededogen leidt tot inzage in het godsbesef. Verder kijken dan de Aarde. Godsbesef. Inspiratie. Waar komt dit alles vandaan. De bron.